PZP Online poistenie

Uzatvorte si v pohodlí PZP online najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie  za pár minút a bezpečne s porovnaním cien všetkých poisťovní  K PZP Vám ponúkame aj pripoistenie živelných škôd, poistenie čelného skla. K poisteniu PZP Online získate aj naše profesionálne služby a aj pomoc pri riešení Vašej poistnej udalosti k Vašej spokojnosti

PZP online :Povinné zmluvné poistenie

PZP či presnejšie: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa riadi ustanoveniami zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých súvisiacich zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“), všeobecne záväznými právnymi predpismi, týmito Všeobecnými poistnými podmienkami pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla VPP.

Naším cieľom je poskytnúť Vám najjednoduchší spôsob uzatvorenia pzp online poistenia. PZP online poistenie si môžete vybrať sami z ponúkaných poisťovní. Máte možnosť poistiť  si Vaše auto okamžite cez online poistenie alebo si nechať vypracovať ponuky od nás. Po vypísaní a odoslaní formuláru Vám vypracujeme ponuky povinne zmluvného poistenia všetkých poisťovní. Vy si potom vyberiete, ktoré je pre Vaše auto to najvhodnejšie poistenie.

Nahlasovanie poistnej udalosti
  1. Telefonicky uvediete všetky potrebné údaje ako je: Vaša adresa, číslo zmluvy, popis nehody, čas a miesto nehody a miesto kde je možné vozidlo obhliadnuť /ak ho ihneď neviete nehláste ho/
  2. Mailom nájdete na webovej stránke Vašej poisťovne.
  3. Osobne na ktorejkoľvek pobočke Vašej poisťovne
Poisťovňa Call centrum
Generali 02 38 11 11 17
Kooperativa    0850 111 577
Uniqa    02 32600100
UNION  0850 111 211
Komunálna 0850 111 566
ČSOB 0850 111 303
ALLIANZ 0800 122 222
WUSTENROT 02/33 06 88 05
GROUPAMA 0850 211 411
AXA 02 29292929

Čo ponúkame?

V rámci našich služieb Vám vypracujeme aj najvýhodnejšie poistenie PZP. Uzatvoriť PZP si môžete aj online prostredníctvom našej stránky kde si ihneď porovnáte ceny všetkých poisťovní pre Vaše vozidlo. Rovnako máme pre Vás možnosť uzatvoriť si havarijne poistenie. Na našej stránke nám vypíšte vo formulári údaje o Vašom vozidle . Vypracujeme Vám kompletnú ponuku havarijneho poistenia zo všetkých poisťovní alebo si môžete Vaše vozidlo poistiť ihneď cez našu stránku online havarijne poistenie.Vypracujeme Vám komplexný prehľad poistenia majetku či zodpovednosti za škody zo všetkých poisťovní. Porovnáme aj ceny pre poistenie CMR  pre dopravcov medzinárodnej alebo vnútroštátnej prepravy. Ponúkneme Vám najvhodnejšiu alternatívu pre Vašu spoločnosť.

Pokiaľ podnikáte aj v iných činnostiach ako vnútroštátny dopravca tovaru, prepravca CMR či medzinárodný dopravca CMR je pravdepodobné, že budete potrebovať aj poistenie Vášho majetku či poistenie zodpovednosti za škody voči tretím osobám. Poistenie majetku podnikaleľov zahŕňa komplexné krytie hnuteľného majetku a nehnuteľností voči živelným rizikám, krádeže vlámaním alebo lúpežným prepadnutím. Vo formulári nám prosím zadajte Vaše údaje a požiadavky na poistenie majetku.

Poistenie zodpovednosti za škody voči tretím osobám, kryje škody ktoré spôsobíte na majetku alebo zdraví tretích osôb a vyplívajúcu z  činnosti v ktorej podnikáte. Toto poistenie sa riadi Obč. zákonníkom. Vo formulári nám prosím vypíšte Vaše údaje ako aj poisťovanú činnosť. Pokiaľ je poisťovanou činnosťou napriklad vedenie účtovníctva je potrebné aby ste nám zaslali formulár v sekcii poistenie profesnej zodpovednosti za škody. V tomto poistení sa poisťujú viazane činnosti alebo činnosti podliehajúce povinnosti uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody. Jedná sa o poistenie  účtovníkov, poistenie zodpovednosti audítorov, poistenie zodpovednosti architektov, poistenie inžinierov činných vo výstavbe, poistenie geodetov, poistenie lekárov a zdravotníckeho zariadenia.

Naša spoločnosť Vám vypracuje komplexný návrh poistenia majetku podnikateľov zahŕňajúci porovnanie cien poistenia všetkých poisťovní na trhu.. Poskytujeme služby nielen pri vypracovaní ponuky poistenia  ale aj služby pri likvidácii poistnej udalosti. Nahlasujeme poistné udalosti, sprostredkujeme obhliadku poškodeného majetku a riešime poistnú udalosť až do jej vybavenia  a vyplatenia poistného plnenia. Našou snahou je poskytnúť najlepšie poistenie za najlepšiu cenu.