Od 31. októbra 2019 môžu klienti Allianz – Slovenskej poisťovne využívať digitálnu novinku – ONLINE SPRIEVODCU ŠKODOU pre škody v havarijnom poistení.

Online sprievodca škodou prináša klientom možnosť sledovať riešenie škody krok za krokom, tak ako sú zvyknutí sledovať napríklad doručenie zásielky kuriérom. U nás klient po nahlásení škody dostane e-mailom alebo cez SMS odkaz na našu webovú stránku, kde nájde bližšie informácie o škode a môže vidieť, v ktorej fáze riešenia škody sa aktuálne nachádza (nahlásenie, obhliadka, oprava). Na zmeny je klient upozornený notifikáciami e-mailom alebo cez SMS. Na záver sa klienta pýtame na jeho spokojnosť s našimi službami, prípadne so službami servisu.

viac: https://online.allianzsp.sk/hlasenia-poistnych-udalosti/

 

 

 

 

Novinky

Novinky

Novinky

Novinky

Novinky

Novinky

COVID-19 Poistne plnenie:

POISTENIE PRÁCENESCHOPNOSTI
Práceneschopnosť v dôsledku diagnózy U07.1 – potvrdená infekcia COVID-19 – poistné plnenie je vyplatené riadne.
Práceneschopnosť v dôsledku diagnózy U07.2 – podozrenie z infekcie COVID-19, t. z. karanténa – bez nároku na poistné plnenie.

POISTENIE HOSPITALIZÁCIE:
Poistné plnenie je vyplatené riadne.
POISTENIE KRYJÚCE RIZIKO SMRTI (SMRŤ S KONŠTANTNOU PS, SMRŤ S KLESAJÚCOU POISTNOU SUMOU, HYPO POISTENIE)
Poistné plnenie je vyplatené riadne.
OŠETROVNÉ
Žiadosť o ošetrovné (nárok uplatnený v súvislosti s koronavírusom) – t. z. ošetrovné v dôsledku uzatvorenia školy / škôlky – v zmysle OPP nevzniká nárok na poistné plnenie.
Žiadosť o ošetrovné – t. z. ošetrovné v dôsledku ochorenia dieťaťa na potvrdenú infekciu COVID-19 – v zmysle OPP nevzniká nárok na poistné plnenie. Avšak v tomto prípade udeľujeme výnimku – budeme plniť riadne.

Uzatvorenie poistnej zmluvy – AJ BEZKONTAKTNE!

 

 

Novinky

Novinky

Novinky

Novinky

Novinky

Novinky

Novinky1/

KOOPERATIVA  2020 -1/Q: Verejný príslub k poisteniu PZP:

  • krytie škôd na majetku spôsobených živelnou udalosťou
  • krytie úrazu vodiča a členov posádky
  • krytie škôd pri poškodení alebo zničení vozidla pri strete so zverou
  • krytie škôd na batožine

Novinky

Novinky

Novinky

Novinky

Novinky

Novinky

Novinky

Novinky

Novinky

Novinky

Novinky

Novinky

Novinky

Novinky

Novinky

Novinky

Novinky

Novinky

Novinky

Novinky

Novinky

Novinky