Úrazové poistenie

Najmodernejšie poistenie s komplexným krytím pre prípad smrti,, úrazu, hospitalizácie, Dojednávame aj poistenie závažných chorôb a poistenie pre športovcov. Myslite do budúcnosti a poistite sa pre nástrahy, ktoré život prináša. Môže prísť jedna nešťastná sekunda a všetko je preč. Istota spočíva v tom, že predvídate.  Vypracujeme Vám ponuky zo všetkých poisťovní s ich porovnaním. Pomôžeme Vám pri výbere najvhodnejšieho úrazového rizikového poistenia. Vypíšte nám do formulára Vaše predstavy a požiadavky úrazového poistenia a ihneď začneme pracovať na Vašej požiadavke.

ÚDAJE PRE VÝPOČET CENY

*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.