Poistenie dopravcov CMR

Uzatvárame online poistenie CMR  pre vnútroštátnych a medzinárodných dopravcov. Vypracujeme Vám komplexnú ponuku na poistenie CMR zo všetkých poisťovní :  CMR poistenie, poistenie dopravcov, poistenie špedície, poistenie kabotáže či poistenie AD, poistenie vnútroštátnej aj medzinárodnej prepravy.. Uzatvárame aj poistenie zodpovednosti zasielateľov.  Ak nechcete niesť zodpovednosť za prepravu tovaru a hradiť škodu, ktorá pri tom vznikne, zašlite nám Vaše požiadavky na poistenie CMR  vo formulári a my ihneď začneme pracovať na Vašej požiadavke.

CMR poistenie, poistenie dopravcov, poistenie špedície, poistenie kabotáže, poistenie ADR

UPOZORNENIE:  Ponuky Vám budeme zasielať na mail uvedený vo formulári, preto Vás prosíme o jeho kontrolovanie.

Please enter a number from 1 to 100.
Zadajte číslo od 1 po 100
Zoznam vozidiel:(Povinné)
Zadajte ŠPZ vozidla do každého riadku samostatne.
ŠPZ
Kategória
 
Kuriérska činnosť(Povinné)
Škody za posledné 3 roky:(Povinné)
Pred uzatvorením poistnej zmluvy bude potrebné dodať zoznam vozidiel, značku, typ a ŠPZ.
(Povinné)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Online poistenie CMR

Po odoslaní formuláru CMR Vám vypracujeme ponuky poistenia CMR v zmysle Vašich potrieb. ponuky Vám zašleme na Váš zadaný mail v čo najkratšom čase.

V prípade ak nám zaslané informácie o postení nebudú postačovať, dovolíme si Vás telefonicky kontaktovať. Preto Vás prosíme o zaslanie správnych údajov.

Čo je Poistenie CMR

Poistenie zodpovednosti za škody medzinárodných dopravcov CMR je krytie zodpovednosti za škody spôsobené tretím osobám pri výkone činnosti v zmysle dohovoru CMR pri preprave tovaru.  Cestný dopravca zodpovedá za poškodenie, zničenie či stratu od prevzatia tovaru či zásielky. Medzinárodný dopravca v zmysle dohovoru CMR zodpovedá za škody pre preprave a strate prepravovaného tovaru za každý kilogram poškodeného tovaru sumou 8,33SDR/kg. Poistenie CMR je odvodené od územného rozsahu, na ktorom vykonávate prepravu, počtu poistených vozidiel a výšky poistného krytia poistenia CMR.

Pripoistenia :

  • poistenie Kabotáže
  • pripoistenie sťahovaných predmetov
  • poistenie prepravy nebezpečných látok ADR
  • poistenie prepravy jazdených a havarovaných MV, použitých a poškodených strojov
  • voči odcudzeniu prepravovaného tovaru
  • poistenie fantómovej dopravy
  • poistenia neprevzatia zásielky
  • poistenie nakládky alebo vykládky tovaru
  • poistenie fantómovej dopravy

Poistenie zodpovednosti dopravcu CMR.

Ak podnikáte vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave, rozsah vašej zodpovednosti určuje Obchodný zákonník. Poistenie vnútroštátnej dopravy a  medzinárodnej dopravy CMR nesie dopravca zodpovednosť za poškodenie, zničenie alebo stratu prepravovaného tovaru od jeho prevzatia až do vydania príjemcovi. Vnútroštátny dopravca zodpovedá za škodu na tovare, ktorú mal tovar v čase, keď vám bol odovzdaný ako dopravcovi. V zmysle dohovoru CMR zodpovedá medzinárodný cestný dopravca za škody pre preprave, strate prepravovaného tovaru za každý kilogram poškodeného tovaru sumou 8,33SDR/kg.

Komu je určené poistenie zodpovednosti dopravcov CMR:

Poistenie CMR zodpovednosť cestných dopravcov je určené pre spoločnosti podnikajúce v cestnej nákladnej doprave. Poistenie dopravcov, ktorý sú činný v medzinárodnej doprave alebo  vnútroštátnej doprave na území SR. a má pre tieto činnosti vydané povolenie k  výkonu činnosti tzv. Licenciu alebo zapísanú  činnosti v Obchodnom registri.

Kabotáž

Kabotáž Vám vieme pripoistiť v rámci poistnej zmluvy CMR. Jedná sa o poistenie dopravcov pre vnútroštátnu dopravu, ktorú vykonávate na území iného štátu EU. Poistenie kabotáže  je potrebné uzatvoriť v zmysle právnych predpisov daného štátu. Napríklad v Nemecku je potrebné poistenie kabotáže uzatvoriť na poistnú sumu 600 000€ pre vozidla nad 3,5t. Vo väčšine EÚ krajín je toto poistenie povinné zo zákona a je striktne kontrolované. Poistenie kabotáže poskytuje vyššie limity a širší rozsah krytia.

CMR dohovor

Tento Dohovor sa vzťahuje na každú zmluvu o preprave zásielok za odplatu cestným vozidlom, Ak miesto prevzatia zásielky a predpokladané miesto jej dodania, ako je uvedené v zmluve, leží vo dvoch rôznych štátoch, z ktorých aspoň jeden je zmluvným štátom tohto Dohovoru. Toto ustanovenie platí bez ohľadu na trvalé bydlisko a štátnu príslušnosť strán.
Na účely tohto Dohovoru sa pod pojmom „vozidlá“ rozumieme motorové vozidlá, návesové súpravy, prívesy a návesy, ako ich definuje článok 4 Dohovoru o cestnej premávke z 19.septembra 1949. Tento Dohovor platí aj vtedy, ak prepravy, na ktoré sa vzťahuje, uskutočňujú priamo štáty alebo štátne inštitúcie alebo štátne organizácie.

Dohovor CMR bol uzavretý 19. mája 1956 v Švajčiarsku. Zakladajúce štáty boli Francúzsko, Holandsko, Švédsko, Rakúsko, Poľsko, Švajčiarsko, Luxembursko, Nemecko, Belgicko. Dohovor sa ratifikoval v roku 2017.

Členmi Dohovou CMR sú krajiny:  Albánsko, Arménsko, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estónsko,Holandsko, Fínsko,Francúzsko, Luxembursko,  Nemecko, Malta, Mongolsko, Maroko, Čierna Hora, Taliansko,Rakúsko,  Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Nórsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Macedónsko, Tunisko, Ukrajina, Libanon, Irán a Veľká Británia.

 

Poistenie CMR cena

Cena poistenia CMR sa odvíja od počtu poistených vozidiel ako aj od výšku poistnej sumy a samozrejme územným rozsahom krytia poistnej zmluvy dopravcov CMR. Pre presnú kalkuláciu ceny CMR poistenia je potrebujeme vyplniť náš formulár, na základe ktorého Vám  vypracujeme ponuky poistenia CMR presne podľa Vašich potrieb.

CMR tlačivo

CMR tlačivo je dokument o prepravovanom tovare. Jedná sa o dokument, ktorý vystavila prepravná spoločnosť, ktorá Vám doručuje tovar či náklad. obsahuje informácie o tovare, krajine pôvodu a krajine doručenia a ďalšie informácie.

S kým uzatvárame poistenie CMR:

Poistenie CMR Vám uzatvoríme v zmysle Vašich preferencií a požiadaviek v týchto poisťovniach: Generali poisťovňa, Allianz- Slovenská poisťovňa, Union poisťovňa,  ČSOB poisťovňa, Uniqa,

Čo ponúkame?

Uzatvárame poistenie CMR pre vnútroštátnu a medzinárodnú dopravu  Vypracujeme Vám komplexnú ponuku na poistenie CMR zo všetkých poisťovní : CMR poistenie, poistenie dopravcov, poistenie špedície, poistenie kabotáže či poistenie ADR. Uzatvárame aj poistenie zodpovednosti zasielateľov. Vypracujeme Vám komplexný prehľad poistenia majetku či zodpovednosti za škody zo všetkých poisťovní. Porovnáme aj ceny poistenia CMR  pre dopravcov medzinárodnej alebo vnútroštátnej prepravy. Ponúkneme Vám najvhodnejšie poistenie CMR pre Vašu spoločnosť. V rámci našich služieb Vám vypracujeme aj najvýhodnejšie poistenie PZP. Uzatvoriť PZP si môžete aj online prostredníctvom našej stránky kde si ihneď porovnáte ceny všetkých poisťovní pre Vaše vozidlo.

Uzatvorte  si havarijne poistenie. Na našej stránke nám vypíšte vo formulári údaje o Vašom vozidle . Vypracujeme Vám kompletnú ponuku havarijneho poistenia zo všetkých poisťovní alebo si môžete Vaše vozidlo poistiť ihneď cez našu stránku online havarijne poistenie.

Pokiaľ podnikáte aj v iných činnostiach ako vnútroštátny dopravca tovaru, dopravca CMR či medzinárodný dopravca CMR  pravdepodobne že potrebujete aj poistenie Vášho majetku či poistenie zodpovednosti za škody voči tretím osobám. Poistenie majetku zahŕňa komplexné krytie hnuteľného majetku a nehnuteľností voči živelným rizikám, krádeže vlámaním alebo lúpežným prepadnutím. Vo formulári nám prosím zadajte Vaše údaje a požiadavky na poistenie majetku.

Pre podnikateľov, ktorý využívajú stroje a mechanizmy poisťujeme tzv. Lom stroja, čiže poistenie strojov a strojných zariadení. Jedná sa o all riskové poistenie, ktoré zahrňa všetky druhy krytia. Poisťujeme obliné kombajny, žacie stroje, nakladače, rýpadlá, banské stroje, CNC sústruhy alebo frezy, UNC stroje atď….

Ďalej ponúkame

Poistenie zodpovednosti za škody voči tretím osobám, kryje škody ktoré spôsobíte na majetku alebo zdraví tretích osôb a vyplývajúcu z  činnosti v ktorej podnikáte. Toto poistenie sa riadi Obč. zákonníkom. Vo formulári nám prosím vypíšte Vaše údaje ako aj poisťovanú činnosť.

Pokiaľ poisťujete činnosť napríklad vedenie účtovníctva  zašlite nám formulár v sekcii poistenie profesnej zodpovednosti za škody. V tomto poistení  poisťujeme viazané činnosti alebo činnosti, na ktoré je povinné uzatvorenie poistenia zodpovednosti za škody. Jedná sa o poistenie  účtovníkov, poistenie zodpovednosti audítorov, poistenie zodpovednosti architektov, poistenie inžinierov činných vo výstavbe, poistenie geodetov, poistenie lekárov a zdravotníckeho zariadenia.

Ponúkame Vám komplexný návrh poistenia majetku  porovnaním cien poistenia všetkých poisťovní na trhu.. Poskytujeme služby nielen vypracovaním ponuky poistenia ale aj služby pri likvidácii poistnej udalosti. Nahlasujeme poistné udalosti, sprostredkujeme obhliadku poškodeného majetku a riešime poistnú udalosť až do jej vybavenia  a vyplatenia poistného plnenia.

Vypracujeme Vám komplexný návrh poistenia majetku porovnávaním cien poistenia všetkých poisťovní na trhu.. Poskytujeme služby nielen pri vypracovaní ponuky poistenia  ale aj služby pri likvidácii poistnej udalosti. Nahlasujeme poistné udalosti, sprostredkujeme obhliadku poškodeného majetku a riešime poistnú udalosť až do jej vybavenia  a vyplatenia poistného plnenia. Našou snahou je poskytovanie najlepšieho poistenia za najlepšiu cenu.