Havarijné poistenie kalkulácia

Hhavarijne poistenie Vášho vozidla od všetkých poisťovní na trhu. Spolu s kompletným poistením na území Európy získate aj naše profesionálne služby, K našim službám patrí aj pomoc pri riešení Vašej poistnej udalosti k Vašej spokojnosti. Vypíšte formulár „Výpočet ceny“ a my Vám zašleme aktuálnu cenu havarijného poistenia všetkých poisťovní.

ÚDAJE PRE VÝPOČET CENY

Údaje o vozidle

Hidden
*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Naším cieľom je poskytnúť Vám najjednoduchší spôsob uzatvorenia havarijneho poistenia , Kasko poistenie si môžete vybrať sami z ponúkaných poisťovní. Máte možnosť poistiť  si Vaše auto okamžite cez online poistenie alebo si nechať vypracovať ponuky od nás. Po vypísaní a odoslaní formuláru Vám vypracujeme ponuky havaríjneho poistenia všetkých poisťovní. Vy si potom vyberiete, ktoré je pre Vaše auto to najvhodnejšie.

K havarijnemu poisteniu si môžete dopoistiť :

 • zvláštnu výbavu vozidla
 • poistenie skiel / čelné sklo ale aj ostatné sklá na vozidle /
 • poistenie batožiny
 • poistenie úrazu dopravovaných osôb vo vozidle
 • poistenie náhradného vozidla
 • poistenie finančnej straty tzv: GAP poistenie
 • pripoistenie nadštandartných asistenčných služieb
Postup pri dopravnej nehode.
 • Ak sa stane nehoda so zranením, poskytnite zraneným prvú pomoc a privolajte záchrannú službu.
 • Následne vyplňte záznam o nehode a bezodkladne oznámte škodu PZP poisťovateľovi vinníka.
 • Ak sa neviete dohodnúť na priebehu nehody, ak došlo k úrazu alebo ak odhadujete škodu na viac ako cca 4 000 EUR, privolajte políciu.
 • Ak je Vaše vozidlo nepojazdné volajte Asistenčnú odťahovú službu. Odťahová služba Asistenčnej spoločnosti je väčšinou bezplatná, ak využijete inú odťahovú službu nemusí byť poisťovňou preplatená.
 • V prípade že ste spôsobili škodu z Vašej viny a vznikla škoda na majetku alebo na zdraví tretej osoby máte povinnosť nahlásiť 2 poistné udalosti:
 • z PZP ( povinne zmluvne poistenie „ zákonná poistka)
 • z Havarijneho poistenia ( ak ho máte uzatvorené )
Nahlasovanie poistnej udalosti
 • Telefonicky uvediete všetky potrebné údaje ako je: Vaša adresa, číslo zmluvy, popis nehody, čas a miesto nehody a miesto kde je možné vozidlo obhliadnuť
 • Mailom nájdete na webovej stránke Vašej poisťovne.
 • Osobne na ktorejkoľvek pobočke Vašej poisťovne
                Poisťovňa Hlásenie PU
Generali 02 38 11 11 17
Kooperativa    0850 111 577
Uniqa    02 32 600 100
UNION 0850 111 211
Komunálna 0850 111 566
ČSOB 0850 111 303
ALLIANZ 0850 122 222
GROUPAMA 0850 211 411
WUSTENROT 02 330 68 805
AXA 02 292 92 929
Čo ponúkame?

Vypracujeme Vám komplexný prehľad poistenia majetku či zodpovednosti za škody zo všetkých poisťovní. Porovnáme ceny poistenia CMR a ponúkneme Vám najvhodnejšiu alternatívu pre Vašu spoločnosť. V rámci našich služieb Vám vypracujeme aj najvýhodnejšie poistenie PZP. Uzatvoriť PZP si môžete aj online prostredníctvom našej stránky kde si ihneď porovnáte ceny všetkých poisťovní pre Vaše vozidlo. Rovnako máme pre Vás možnosť uzatvoriť si havarijne poistenie. Na našej stránke nám vypíšte vo formulári údaje o Vašom vozidle . Vypracujeme Vám kompletnú ponuku havarijneho poistenia zo všetkých poisťovní alebo si môžete Vaše vozidlo poistiť ihneď cez našu stránku online havarijne poistenie.

Pokiaľ podnikáte aj v iných činnostiach ako dopravca tovaru je pravdepodobné, že budete potrebovať aj poistenie Vášho majetku či poistenie zodpovednosti za škody voči tretím osobám. Poistenie majetku zahŕňa komplexné krytie hnuteľného majetku a nehnuteľností voči živelným rizikám, krádeže vlámaním alebo lúpežným prepadnutím. Vo formulári nám prosím zadajte Vaše údaje a požiadavky na poistenie majetku.

Poistenie zodpovednosti za škody voči tretím osobám, kryje škody ktoré spôsobíte na majetku alebo zdraví tretích osôb a vyplívajúcu z  činnosti v ktorej podnikáte. Toto poistenie sa riadi Obč. zákonníkom. Vo formulári nám prosím vypíšte Vaše údaje ako aj poisťovanú činnosť. Pokiaľ je poisťovanou činnosťou napriklad vedenie účtovníctva je potrebné aby ste nám zaslali formulár v sekcii poistenie profesnej zodpovednosti za škody. V tomto poistení sa poisťujú viazane činnosti alebo činnosti podliehajúce povinnosti uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody. Jedná sa o poistenie  účtovníkov, poistenie zodpovednosti audítorov, poistenie zodpovednosti architektov, poistenie inžinierov činných vo výstavbe, poistenie geodetov, poistenie lekárov a zdravotníckeho zariadenia.

Naša spoločnosť Vám vypracuje komplexný návrh poistenia majetku zahŕňajúci porovnanie cien poistenia všetkých poisťovní na trhu. Naše zameranie je poistenie majetku podnikateľov a firiem, obchodné spoločnosti, živnostníkov, SVB a podnikateľské subjekty s prideleným IČO,  poistenie betonáriek,, poistenie obchodov a obchodných prevádzok, poistenie serverov,  poistenie administratívnych budov a administratívnych priestorov a kancelárií. Poskytujeme služby nielen pri vypracovaní ponuky poistenia  ale aj služby pri likvidácii poistnej udalosti. Nahlasujeme poistné udalosti, sprostredkujeme obhliadku poškodeného majetku a riešime poistnú udalosť až do jej vybavenia  a vyplatenia poistného plnenia. Našou snahou je poskytnúť najlepšie poistenie za najlepšiu cenu.