O spoločnosti

Naša spoločnosť BFC SLOVAKIA s.r.o. sa špecializuje na poistenie podnikateľov a ich podnikateľské aktivity, poistenie motorových vozidiel, poistenie majetku súkromných osôb. Zastupujeme všetky významné poisťovne na našom trhu. Poskytujeme kompletný poistný servis. Klientom pripravujeme kompletnú analýzu poistných zmlúv, ponúkame prípadné výhodnejšie riešenia poistenia, zastupujeme klientov pri jednaní s poisťovňami a riešime poistné udalosti. Poisťovaciu činnosť vykonávame od roku 1997.
Našim klientom ponúkame bezplatne služby v oblasti poistenia, likvidácie poistných udalostí pre nasledovné poistenia:
  • Poistenie hnuteľných vecí a zásob  a ďalšieho majetku podnikateľov
  • Poistenie nehnuteľností
  • Poistenie vozidiel
  • Poistenie bytov, domácností a nehnuteľností
  • Poistenie elektronických zariadení
  • Poistenie stavieb CAR EAR
  • Poistenie vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy
  • Poistenie zodpovednosti za škodu
  • Poistenie za škodu účtovníkov, audítorov, architektov
  • Poistenie strojov a strojných zariadení